Home / รายการ / Forward Hope / เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ l Forwardhope ส่งต่อความหวัง

เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ l Forwardhope ส่งต่อความหวัง

“เพียวเป็นคนที่ขาดความรัก อยากจะได้ความรักตลอดเวลา อยากจะมีคนมาบอกว่าเราเป็นคนพิเศษ
อยากเป็นคนที่ถูกรัก แต่มีสิ่งหนึ่งที่เพียวรักก็คือดนตรีครับ ผมรักดนตรีและรักในเสียงเพลงมากๆครับ”

About Em

Check Also

untitled-50

วิศาล ดิลกวณิช

เมื่อประมาณซัก 10 ปีก่อนผมกับภรรยา ตกงานทั้งคู่ เราต้องพบกับวิกฤติ เพราะเราต้องมีภาระรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของค่าผ่อนบ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกินรายเดือน ซึ่งต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบประจำ แต่เราไม่มีเงิน เราไม่มีรายได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายืนยันก็คือ คนของพระเจ้า พระเจ้าดูแล คนของพระเจ้าจะไม่ต้องเป็นขอทาน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>