Home / รายการ / Forward Hope / คาเรน คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล

คาเรน คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล

เมื่อก่อนคาเรน เคยแสดงหนังเรื่องเด็กเสเพล วัยระเริงและละครอีก 5 เรื่อง เช่นกว่าจะถึงวันนั้น ยุ่งนักรักซะเลยฯ คาเรนเลิกรับงานเพราะช่วงนั้นเอนทรานซ์ และรู้ตัวว่าจะต้องเรียนหนักมาก ขาดเรียนไม่ได้ก็เลยทุ่มเทกับการเรียน ปัจจุบันก็ทำรายการเด็กชื่อว่า Miracles Are All Around ตอนที่คาเรนเริ่มคบพี่เพค(สามีปัจจุบัน) จะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วย หลายคนก็จะมาพูดต่อต้าน และไม่ให้กำลังใจ ฟังแล้วรู้สึกเศร้าใจ เพราะหลายๆคนเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนสนิทของคาเรน แต่มีผู้หนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตคาเรนมาก และทำให้คาเรนสามารถผ่านช่วงเวลานั้นมาได้นั่นก็คือ พระเจ้านั่นเองติดตามผลงานของคาเรนได้ที่

About Em

Check Also

untitled-50

วิศาล ดิลกวณิช

เมื่อประมาณซัก 10 ปีก่อนผมกับภรรยา ตกงานทั้งคู่ เราต้องพบกับวิกฤติ เพราะเราต้องมีภาระรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของค่าผ่อนบ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกินรายเดือน ซึ่งต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบประจำ แต่เราไม่มีเงิน เราไม่มีรายได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายืนยันก็คือ คนของพระเจ้า พระเจ้าดูแล คนของพระเจ้าจะไม่ต้องเป็นขอทาน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>