Home / รายการ / Forward Hope / ต้น แมคอินทอช (วงศกร รัศมิทัต)

ต้น แมคอินทอช (วงศกร รัศมิทัต)

ในช่วงที่ภรรยาของผมคือคุณอ้อย ได้ป่วยเป็นมะเร็งที่กรวยไตเป็นเวลาทั้งหมด6เดือน ผมเองกับคุณอ้อยมีความทุกข์ใจอย่างมาก ผมเชื่อพระเจ้าและผมก็อธิษฐานกันเป็นประจำ แต่ในสิ่งทีเกิดขึ้นคุณอ้อยก็จากไป ในช่วงนั้นผมเองยอมรับเลยว่าผมโกรธกับพระเจ้า ผมไม่อธิษฐาน ผมไม่พูดถึง ผมไม่นึกถึง ไม่มาคริสตจักร ทำตัวเหมือนคนไม่มีพระเจ้า ไม่พูดถึงพระเจ้าเลย มันเป็นช่วงที่ทรมานมาก แต่พระเจ้าไม่ได้โกรธและยังทำให้ผมกลับมาหาพระองค์อีกครั้ง

About Em

Check Also

untitled-50

วิศาล ดิลกวณิช

เมื่อประมาณซัก 10 ปีก่อนผมกับภรรยา ตกงานทั้งคู่ เราต้องพบกับวิกฤติ เพราะเราต้องมีภาระรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของค่าผ่อนบ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกินรายเดือน ซึ่งต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบประจำ แต่เราไม่มีเงิน เราไม่มีรายได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายืนยันก็คือ คนของพระเจ้า พระเจ้าดูแล คนของพระเจ้าจะไม่ต้องเป็นขอทาน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>