Home / รายการ / Forward Hope / สมภพ ตรีศิริพิศาล

สมภพ ตรีศิริพิศาล

” คุณสมภพ ตรีศิริพิศาล ป่วยมีอาการ “นอนไม่หลับ” คุณสมภพมีอาการนอนไม่หลับมากว่า 30 ปี ได้พบแพทย์ทั้งไทย จีน ฝรั่ง อาการนี้ไม่ได้ถูกรักษาให้หายจนในที่สุดโรคนี้กำเริบไปทั่วร่างกายจนมีปัญหาตามมาทั้งระบบการย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย จมูกแดงก่ำ ฝ่าเต็มหน้า มีโอกาสพบแพทย์อีกครั้งแต่ไม่มีแพทย์คนไหนรักษาหายขาด ทำให้คุณสมภพ เริ่มทำตัวประชดชีวิต เพื่อนคนหนึ่งของคุณสมภพเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าให้คุณสมภพฟัง ในที่สุดคุณสมภพเกรงใจเพื่อนคนนี้จึงมีโอกาสไปยังคริสตจักรและได้มีประสบการณ์ในการอธิษฐาน…”
517

About Em

Check Also

untitled-50

วิศาล ดิลกวณิช

เมื่อประมาณซัก 10 ปีก่อนผมกับภรรยา ตกงานทั้งคู่ เราต้องพบกับวิกฤติ เพราะเราต้องมีภาระรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของค่าผ่อนบ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกินรายเดือน ซึ่งต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบประจำ แต่เราไม่มีเงิน เราไม่มีรายได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายืนยันก็คือ คนของพระเจ้า พระเจ้าดูแล คนของพระเจ้าจะไม่ต้องเป็นขอทาน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>