Home / รายการ / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร / พระเจ้ามีจริงหรือไม่ (1) (2)

พระเจ้ามีจริงหรือไม่ (1) (2)

โลกนี้มีพระเจ้าอยู่จริงไหม?มีเหตุผลมากมายที่สนับสนุนให้เราเห็นอย่างน่าอัศจรรย์ถึงการมีอยู่จริงของพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ นอกจากความอัศจรรย์ของธรรมชาติ โลกและจักรวาล ยังรวมถึงมนุษย์และระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราที่มีการออกแบบไว้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วย และนั่นน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะตอบคำถามของเราได้ว่า “พระเจ้ามีอยู่จริง”

พระเจ้าได้ใส่ตาใจไว้ในตัวมนุษย์ที่จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ ทุกสิ่งต้องมีผู้สร้าง เช่นเดียวกันกับสารพัดสิ่งในโลกนี้ ไม่มีทางเกิดขึ้นเอง แต่พระเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างมีระบบระเบียบ และถึงแม้เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้าแต่เราสามารถสัมผัสพระองค์ด้วยใจที่เปิดออก

About Em

Check Also

nikorn12-7-18_final

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเจ้าชื่ออะไร?

ตอน : พระเจ้าชื่ออะไร? คุณเคยสงสัยไหมว่าพระเจ้ามีชื่อว่าอะไร? พระเจ้ามีชื่อด้วยเหรอ? ชื่อจริง? ชื่อเล่น? แล้วใครตั้งชื่อให้พระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>