Home / รายการ / Change / เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลง

เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลง

ชีวิตที่ขาดความอบอุ่นของผู้เป็นแม่ทำให้คุณกอล์ฟ ศรุต ล้อมไพบุลย์ เลือกเส้นทางเดินที่ผิดไป แต่ด้วยคำวิงวอนต่อพระเจ้า เส้นทางเดินที่เคยเลวร้าย การชกต่อยทะเลาะวิวาท ก็ได้กลายเป็นเส้นทางที่ต่างออกไปด้วยความรักของพระเจ้า

About Em

Check Also

untitled-13

ยาเสพติดกับชีวิตที่มืดมน (1) (2)

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของจ๋ำหญิงสาวที่เคยข้องเกี่ยวกับยาเสพติดชีวิตของเธอต้องเผชิญกับสังคมที่มืดมน เธอจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรติดตามชมเรื่องราวของเธอได้ เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของจ๋ำหญิงสาวที่เคยข้องเกี่ยวกับยาเสพติดชีวิตของเธอต้องเผชิญกับสังคมที่มืดมน เธอจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรติดตามชมเรื่องราวของเธอได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>