Home / Salvation / อธิษฐานตอนนี้

อธิษฐานตอนนี้

เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า จะเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างไร?

แท้จริงแล้ว พระเจ้าทรงรู้จักคุณ ทรงรู้ว่าคุณเป็นใคร ทรงรู้ว่าคุณเผชิญอะไรมาบ้างในชีวิต แต่ไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นอย่างไร ก็ไม่ได้ทำให้พระเจ้ารักคุณน้อยลงเลยแม้แต่น้อย พระองค์ทรงรออยู่ตลอดเวลาว่า เมื่อใดที่คุณพร้อมจะเปิดใจของคุณออก ต้อนรับพระองค์เข้ามาในหัวใจของคุณ หากในเวลานี้คุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับพระเจ้า…..สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ ยอมรับว่าคุณเป็นคนบาปเช่นเดียวกับทุกๆคน การเป็นคนบาปหมายถึงเราไม่สมบูรณ์และทำสิ่งผิดพลาด เราเสื่อมจากมาตรฐานของพระเจ้า และความบาปนี่เองที่ทำให้เราห่างจากพระเจ้าและสมควรได้รับการพิพากษาจากพระองค์ แต่ที่สำคัญก็คือ พระเจ้าทรงรักเรา ด้วยความรักนี่เอง พระองค์จึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ มาตายเพื่อไถ่บาปของเรา พระองค์ทรงยอมรับการลงโทษบาปแทนเรา เพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับโทษบาปนั้น ไม่เพียงเท่านั้น พระเยซูคริสต์เจ้าทรง มีชัยชนะเหนือความตาย ทรงขึ้นในวันที่สามวันหลังจากสิ้นพระชนม์ และพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่จนถึงเวลานี้ การเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า คือทางเดียวที่เราจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าและเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ เราจึงอยากท้าชวนให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณ คุณสามารถทำได้โดยพูดคุยกับพระเจ้า หรือที่เราเรียกว่า “อธิษฐาน” เพียงคุณบอกกับพระเจ้าว่า คุณเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ลองอธิษฐานตามนี้นะคะ

“ข้าแต่ องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์เสียใจในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดในชีวิต ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะหันหลังให้กับความบาป หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอบคุณพระองค์ที่ทรงตายเพื่อข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รับความรอดจากความบาป ขอได้โปรดเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ และเติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงสถิตย์อยู่กับข้าพระองค์ตลอดไป ขอบคุณ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน ”

คุณได้อธิษฐานตามคำอธิษฐานข้างต้น เพื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์ เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตคุณหรือไม่?

ใช่ ไม่

Check Also

_Featured_image_water_project2

น้ำสะอาด…เติมเต็มชีวิต

หมู่บ้านทุ่งแก เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงลำบากอยู่ในหุบเขาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 285 กิโลเมตร ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยทางรถยนต์ วิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แบบเรียบง่ายเป็นสังคมเกษตรกร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต้องประสบกับความลำบากในเรื่องน้ำ เพราะแหล่งน้ำที่มีไม่สะอาด ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

X