Home / รายการ / If you believe / If you Believe เชษฐา สุวรรณสา

If you Believe เชษฐา สุวรรณสา

คุณกวินเชื่อว่าการถ่ายภาพเป็นของประทานจากพระเจ้า เขาทำงานร่วมกับพระองค์ผ่านการกดชัตเตอร์ เพจ Through my eyes by kawin ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อหนุนใจ และเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้คนผ่านภาพและถ้อยคำของพระองค์ในมุมมองของเขาเอง

Check Also

nikorn19july2018_final

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม |ใครสร้างพระเจ้า?

ตอน : ใครสร้างพระเจ้า? ไขข้อข้องใจ.. พระเจ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? ใครเป็นคนสร้างพระเจ้ากันนะ? นี่คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>