CBN THAILAND » Salvation http://cbnthailand.com Thu, 13 Sep 2018 08:07:02 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.2.21 CDP Buriram สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็กดี http://cbnthailand.com/?p=8073 http://cbnthailand.com/?p=8073#comments Mon, 20 Aug 2018 04:31:25 +0000 http://cbnthailand.com/?p=80730001

โครงการพัฒนาและปกป้องเด็กในชุมชนและคริสตจักร

  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากลำบาก เพื่อการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสภาพครอบครัว การศึกษา สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม เพราะสังคมในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ทำให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ตกต่ำลง มีค่านิยมที่ผิดๆ สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา CBN Thailand ได้ร่วมมือกับหลายคริสตจักร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคริสตจักรดอนนางงาม โดยทางคริสตจักรได้กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน โดยมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เกมสนุกๆ ที่สอดแทรกทักษะด้านภาษาอังกฤษ พาไปทัศนศึกษา ตลอดจนให้ความรู้วิธีการปกป้องตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม และเพิ่มเติมความรู้ด้านจริยธรรมทางคริสตศาสนาแก่เด็ก ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่และให้กำลังใจกับแต่ละครอบครัว

  0012

  ในเดือนที่ผ่านมา

  ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสนัดเด็กๆเพื่อสร้างความสันพันธ์ระหว่างเด็กๆที่มาคริสตจักรและเด็กๆในโครงการเป็นการรวมตัว
  กันนมัสการพระเจ้าและฟังคำเทศนาหนุนใจจาก อ.ชาลี ซึ่งหนุนใจว่า พระเจ้าทรงเลือกเราให้ได้รู้จักกับพระองค์และพระองค์
  เองทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเด็กๆทุกคน เวลาที่เราทำผิดเราสามารถขอการอภัยจากพระเจ้า หรือแม้แต่ในยามที่เราต้องเผชิญ
  กับปัญหา เด็กๆสามารถที่จะอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เราทุกคนที่เชื่อช่วยเราให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ เด็กๆ ได้
  แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้ทำและเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

  0010

  0002

  น้องฝน เด็กหญิงวิภาดา

  เรืองปะคำ อายุ 12 ปี ได้แบ่งปันเรื่องราวของเธอหลังจากได้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า

  “ขอบคุณพระเจ้าที่หนูได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานทำให้หนูมีประสบการณ์
  กับพระเจ้ามากขึ้น เวลาที่หนูร้องเพลงนมัสการพระเจ้า หนูรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาอยู่ข้างๆ หนู และเมื่อหนู
  ได้อ่านพระคัมภีร์ในคำอธิษฐานของพระเยซู หนูท่องจำหลายๆ รอบจนหนูจำได้ขึ้นใจ หนูขอบคุณโครงการนี้
  ที่มีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตของหนูให้มีเป้าหมายและดำเนินในทางของพระเจ้าค่ะ”

  เนื่องจากน้องฝนได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าและได้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมาคริสตจักรในช่วงระยะเวลาตลอด 6 เดือน
  ที่ผ่านมา น้องเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องการอธิษฐาน น้องอธิษฐานเผื่อคุณพ่อที่ทำงานอยู่ต่างพื้นที่ ไม่ได้เดิน
  ทางและส่งเงินกลับมา ให้หนูพยายามติดต่อก็ไม่สามารถติดต่อได้ แต่เมื่อทางคริสตจักรหนุนใจให้น้องอธิษฐานกับพระเจ้า

  พระเจ้าก็ทรงเป็นคำตอบอย่างรวดเร็วคือในวันถัดมานั้นคุณพ่อของน้องติดต่อกลับมาและส่งเงินมาให้ทางครอบครัวใช้
  ส่วนเรื่องต่อมาในด้านการเรียนทุกครั้งที่น้องมาที่คริตสจักรจะบอกเสมอว่าอยากให้พระเจ้าประทานความเข้าใจในการเรียน
  มากขึ้น ขอให้พระเจ้าให้สติปัญญาในการเรียนรู้ และไม่นานน้องก็ได้มาเป็นพยานว่าน้องได้รับทุนอุดหนุนจากทางโรงเรียน
  จำนวนเงิน 500 บาท เนื่องจากมีผลการเรียนที่ดี และในช่วง 3-4 เดือนต่อมาน้องก็ได้มาโอกาสชวนเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆ
  มาที่คริสตจักร ด้วยเหตุผลว่าอยากให้พวกเขารู้จักพระเจ้าในแบบที่น้องมีประสบการณ์

  0009

  0004

  CHILD DEVELOPMENT AND PROTECTION PROJECT IN BURIRAM PROVINCE

  OB has initiated Children Development and Protection project in Buriram, northeaster Thailand
  since 2012. OB recognizes that the statistics of the children staying with grandparents in the area
  are very high. Some children’s parents not only working far away but also divorce or separated leaving
  their children behind with their grandparents who live from hand to mouth depending on the money
  sent by the children’s parents.

  As a result, OB has consulted with the partner church (Jaisamarn Don Nang Ngam church) that share the burden
  and would like to help protect the children at risk of being abused, neglected or abandoned because of the lack
  of parental care. Human trafficking is also another main issue from which the churches would like to prevent the
  kids.

  The children’s minister work with the children’ families and grandparents through home-visits to build relationship
  with their parents.

  0007

  0003

  Last month,

  the children in the church and in the program gathered together to worship God and listen to the word of God.
  They learned about praying and worshiping.
  The pastor encouraged them that we were all chosen by God. He has a great plan for each of us.
  If we did wrong thing, he still gives a chance for us to repent.
  If we have problems, we can ask the Holy Spirit who can help us to overcome it.
  The children share things that they can do to be glorified God.

  0005

  0008

  0006

  Wiphada Ruengpakham,

  12 years old girl in the project share her testimony that She joined the Child Development and Protection program at Don Nang Ngam Church in Buriram province. She learn English, Arts & Crafts and Bible lessons through activities given. She came to the church and attended the program in last November.

  She made a decision to receive Jesus Christ as her savior on Christmas Day. After that she has been attending the program for six months now, her life has improved. She has some experience with God. She said “I know God more through reading his word and praying. When I worship God I feel God stand beside me. I love to read and remember the Lord’s Prayer in Matthew 6. God listens to my prayers. Once, I worry about my dad who works in another province because he couldn’t contact me as usual. I asked for help from God. God answered my prayer in the next day. My dad called me back and transferred money for our family.” She always tell the minister that she asks God to give her wisdom and skill in all learning. Afterwards, she shared her testimony that she received the scholarship because she has outstanding academic performance. Moreover, she invited her friends and relatives to come to church because she want them to know God same as her. “I would like to give thanks to CBN Thailand who provide this great project. This project develop me to have goal in life and live life in God’s way.”

  ]]>
  http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=8073 0
  น้ำสะอาด…เติมเต็มชีวิต http://cbnthailand.com/?p=7710 http://cbnthailand.com/?p=7710#comments Mon, 11 Jun 2018 07:56:59 +0000 http://cbnthailand.com/?p=7710 0008

  หมู่บ้านทุ่งแก เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงลำบากอยู่ในหุบเขาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 285 กิโลเมตร ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยทางรถยนต์ วิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แบบเรียบง่ายเป็นสังคมเกษตรกร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต้องประสบกับความลำบากในเรื่องน้ำ เพราะแหล่งน้ำที่มีไม่สะอาด ถ้าถึงฤดูฝนน้ำจะขุ่นมัว พอฤดูร้อนน้ำก็แห้งขอด ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ เมื่อไม่มีน้ำต้องไปตักน้ำไกล ขุดน้ำบ่อตามลำห้วย ไกลจากบ้านประมาณ 1 กิโลเมตร

  นางหน่อปินิ สว่างทุ่งแก อายุ 55 ปี ประกอบอาชีพทำไร่ มีลูกสาวทั้งหมด 4 คน เธอเป็นคนบ้านทุ่งแกแต่กำเนิดและรู้สภาพของหมู่บ้านทุ่งแกเป็นอย่างดี เธอเล่าให้ฟังว่า

  0021

  “ตั้งแต่จำความได้บ้านทุ่งแกก็ขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด ต้องใช้น้ำบ่อผิวดิน เมื่อก่อนไม่มีภาชนะใส่น้ำ
  เหมือนสมัยนี้ ต้องตัดกระบอกไม้ไผ่มาบรรจุน้ำ ลำบากมาก มีหลายเหตุการณ์ที่ฉันต้องพบเจอ บางครั้ง
  เวลาที่ไปตักน้ำแล้วไม่ทันสังเกตว่ากระบอกไม้ไผ่มีรอยแตกเล็กๆ ก็ตักน้ำใส่แล้วกลับมาวางไว้ที่บ้าน

  0020

  0019

  แล้วออกไปทำงาน กลับมาบ้านก็พบว่าน้ำก็ซึมออกหมดทำให้เสียเวลาและเสียแรงด้วย มีครั้งหนึ่งไป
  ตักน้ำเต็มกระบอกไม้ไผ่แล้วยกขึ้นมาด้วยความที่มันหนัก กระบอกน้ำก็หล่นใส่นิ้วหัวแม่เท้า

  0017

  ทำให้เลือดออกต้องกลับไปทำแผล วันนั้นก็ไม่ได้น้ำแถมยังเจ็บตัวด้วย เวลาฝนตก
  ถนนก็จะลื่นมากต้องระวังในการเดินลงไปตักน้ำ อีกทั้งต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปต่อคิวตักน้ำไม่อย่างนั้น
  จะไม่ได้น้ำ บางทีเวลาที่ต้องรอนาน

  0018

  0017

  ก็จะพะวง เป็นห่วงลูกที่อยู่บ้าน กลัวว่าจะตกบันไดหรือตกเตาไฟ แม้กระทั่งเวลาที่คนในครอบครัว
  ไม่สบายก็ยังต้องจำใจต้องไป เอาน้ำเพราะความจำเป็นที่ผ่านมาครอบครัวของลูกๆ ต้องย้ายออกไป

  0016

  0015

  อยู่หมู่บ้านอื่นก็เพราะความลำบากเรื่องน้ำเหมือนกัน ตลอดเวลาที่ในชีวิตที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลน
  น้ำนั้นลำบากมากจริงๆ แต่เมื่อมาถึงวันนี้ต้องขอขอบคุณทางผู้รับใช้พระเจ้า ที่มีความรักต่อเราที่ได้เสนอ

  0014

  ขอโครงการน้ำ ให้กับบ้านทุ่งแก ขอขอบคุณ CBN Thailand ที่ให้การช่วยเป็นเหลือเป็นอย่างดี
  ฉันรู้สึกอัศจรรย์ใจมาก เพราะตอนแรกที่ช่างขึ้นมาเจาะน้ำให้ไม่คิดว่าจะสามารถพบเจอน้ำแต่สุดท้าย
  ก็พบเจอตาน้ำและได้น้ำ ฉันตื่นเต้นและดีใจมากค่ะ บ่อน้ำอยู่ใกล้บ้านสามารถไปตักได้สะดวกขึ้นมากเลย”
  ตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านทุ่งแกได้มีน้ำใช้ที่สะอาดและดีที่สุดในหมู่บ้าน สามารถใช้สำหรับทั้งการอุปโภค
  และบริโภคชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

  0013

  Tung Kae Villages’ Quality of Life Improves after Clean Water Project

  Ban Tung Kae is located in Moo 6, Ban Tub Sub-District, Mae Chaem District,
  Chiang Mai Province. The distance from Chiang Mai to this town is about 145
  kilometers (90 miles) and the village itself is located 145 kilometers (90 miles)
  from the province. It takes about 5 hours,

  by car, to reach the village from the city point. The roadways in the village
  are not good. It is a dirt road. The source of community tap water was unclean
  and had a high turbidity level especially during the drought season. This made
  the villagers live with difficulty particularly for the elders, young children
  and pregnant women as they

  0012

  had to fetch water from canal or a hand-dug well 1 kilometer away.
  The villagers have been extremely thrilled to have a new and clean source of water
  that is easy to reach and sufficient for everyone’s needs. Mrs. Nopini Sawangthungkae,
  55 years old farmer. She has four daughters. She was born in this village and
  knows about this village as well.

  Most villagers do rice farming and joint plantation. She said “Since my first memory,
  this village always had water shortage crisis all along because there is no watershed.
  We use water from surface water sources. In the past, we did not have a container like

  this day. We have to cut a bamboo tube to contain water. It was very difficult for villagers.
  Sometimes, on our way to home we did not know that it was broken and water always
  leaks out.

  It is a waste of time. Sometimes, when I lifted up the bamboo tube full
  of water, it fell on my foot. When it rains, the road is so slippery.
  I had to wait for my turn in a long queue

  00010

  to get water. I had to go early morning otherwise the water is all gone. Even though,
  I’m worried about my children at home or sometimes my family members got sick,
  I still have to go to fetch water on the creek which so far away.”

  0009

  Now, all of her daughter got married and three of them moved out to another village
  due to the water shortage crisis. She said “I would like to thank CBN Thailand and all
  of staff who brought this great project to my village. It’s such

  a wonderful thing to me. First, when the well driller with technicians came.
  I thought that they cannot hook up but finally they can do it. I’m so excited.
  I’m very glad that we had good quality water to use sufficiently.
  Our lives are more comfortable. Thank you very much”.

  00011

  ]]>
  http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7710 0
  ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 4) http://cbnthailand.com/?p=7465 http://cbnthailand.com/?p=7465#comments Thu, 19 Apr 2018 11:40:38 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=7465 ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 4)

  จริงหรือที่ไม้กางเขนเป็นเครื่องมือประหารชีวิตที่ทรมานที่สุด?แล้วเพราะเหตุใดพระเยซูจึงยอมถูกฆ่าตายอย่างไร้ซึ่งความยุติธรรม?

  พบคำตอบในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับอาจารย์นิกร”วันนี้ครับ! รับชมรายการผ่าน หรือ ครับ

  ]]>
  http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7465 0
  ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? ตอน 3 http://cbnthailand.com/?p=7429 http://cbnthailand.com/?p=7429#comments Wed, 11 Apr 2018 08:42:48 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=7429 ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 3)

  ความจริงที่ทำให้โลกต้องสะท้าน!!พระเยซูตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงหรือ?

  หาคำตอบได้ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” หรือ ครับ

  ]]>
  http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7429 0
  เวิร์กช็อปของคนตัวเล็กๆ มาช่วยกันขยับเด็กๆ จากห้องอบรมชั้นเรียนรวีฯ http://cbnthailand.com/?p=7315 http://cbnthailand.com/?p=7315#comments Wed, 04 Apr 2018 01:53:04 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=7315


  ทุกวันนี้ เราจะได้ยินชื่อ ‘ Superbook ’ อยู่ในบทสนทนาแทบทุกชั้นเรียนรวีวารศึกษาทั่วประเทศ เป็นการสร้างหัวข้อการพูดคุยที่หลากหลายวงการตั้งแต่ ข่าวชาวบ้านไปจนถึงข่าวโครงการใหญ่ๆ ที่โดดเด่นไม่แพ้ใครก็คงเป็นเรื่อง ‘หลักสูตรรวีวารศึกษา’ ทั้งการ์ตูนแอนนิเมชั่น Superbook ที่เคยออกอากาศทางช่อง 9MCOT และ Cartoon Club Channel , กิจกรรม Superbook School Tour และ การอบรมบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook ต่างก็สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆที่ได้เห็น ผู้ปกครองที่ได้ชม รวมไปถึง หน่วยงาน โรงเรียน และทีมงานด้วยเช่นกัน

  005

  Superbook เริ่มต้นกิจกรรม Superbook School Tour เข้าไปจัดกิจกรรมฉายการ์ตูน แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และเรื่องราวของพระเจ้า ให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อไปเรียนรู้ว่าเด็กๆ สนใจอะไรและไม่สนใจอะไร ต้องทำกิจกรรมแบบไหนบ้าง ทีมงาน
  ได้เก็บข้อมูลที่หลากหลายไว้ในใจ และหวังว่าวันหนึ่งจะได้นำกลับมาใช้อีกครั้ง จนกระทั่งปีที่ผ่านมา
  ซุปเปอร์บุ๊คเริ่มต้นทำ บทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook เพื่อสอนเด็ก

  IMG_3838

  การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมการสร้างผู้รับใช้วัยเด็กด้วยกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นตัวกำหนดอนาคต
  ของพวกเรา ชวนศิษยาภิบาล คุณครูรวีฯ และคนที่สนใจ มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
  ผ่านกิจกรรม “อบรมคุณครูรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook” เปลี่ยนการ์ตูนเป็นจริยธรรม
  ในใจเด็ก ผ่านการอบรมในเดือนมีนาคม ทีมงานได้จัดขึ้นใน 4 พื้นที่ ได้แก่

  006

  1. สถานที่ “ บ้านผู้หว่าน ” จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2018
  2. สถานที่ “คริสตจักรไทยมิตรสัมพันธ์ ” จังหวัดอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018
  3. สถานที่ “ คริสตจักรร่วมนิมิตวังพระเจ้า ” จังหวัดตาก ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2018
  4. สถานที่ “ สำนักงาน CBN Thailand ” กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2018

  002

  ทำไมต้องเข้าอบรมหลักสูตรรวีฯ กับ Superbook ?
  ก่อนจะเริ่มรู้จักกับบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook ทีมงานอยากให้ผู้เข้าร่วมทุกคนรู้จัก
  การ์ตูนซุปเปอร์บุ๊ค Superbook อยากให้รู้จักเนื้อหาอย่างละเอียด ว่ามีความเข้นข้นของสาระความ
  สนุกสนานของ ตัวละคร อีกกี่มากน้อย

  003

  ทีมงานลงมือศึกษาเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด คือทั้งหมด 13 ตอน (1 ตอนมี 3 บทเรียน )
  ผู้ให้การอบรม ต้องเข้าใจเนื้อหาตั้งแต่

  010

  บทเรียนที่1 / ใช้สอนในสัปดาห์ที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องราวของการ์ตูนทั้งเรื่อง เพื่อให้เด็กๆเข้าใจภาพรวม

  011

  บทเรียนที่2 ใช้สอนในสัปดาห์ที่ 2 เกี่ยวกับ “ภูมิหลังพระคัมภีร์”
  หลักฐานที่มีอยู่จริง สามารถพิสูจน์ได้

  007

  บทเรียนที่ 3 ใช้สอนในสัปดาห์ที่ 3 เกี่ยวกับ “ป้ายชี้ทาง ”
  ทุกสัญญาณชี้ไปที่เรื่องราวของพระเยซู รวมถึงคำอธิษฐานด้วย

  IMG_3665

  ทุกบทเรียน ทีมงานต้องศึกษา ให้เข้าใจบทเรียนหลักสูตรซุปเปอร์บุ๊ค อย่างถ่องแท้และรอบด้าน
  เพื่อที่จะได้คุยกับคุณครูที่สอนรวีวารศึกษา และผู้ที่จะให้การสนับสนุนหลักสูตร เก็บเรื่องราวปัญหา
  ที่แต่ละคนได้พบมาแบ่งปันร่วมกัน แบ่งปันเรื่องราวที่ดี ที่เป็นกำลังใจด้วย

  IMG_3838

  ในตอนท้ายของการอบรม ก่อนที่คุณครูจะสอนบทเรียนนี้ คุณครูควรที่จะเข้าใจ และซึมซับสาระความรู้
  ความสนุกสนาน เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งสำคัญมาก “คุณครูรวี คือ กุญแจสำคัญ”
  ที่จะทำให้เด็กได้รู้จักได้เรียนรู้ และได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเชื่อฟัง ทำตามพระเจ้า

  IMG_3439 (1)

  ในช่วงสุดท้าย ทีมงาน Superbook ยังมีตัวช่วยต่อเนื่องหลังจากการอบรมเสร็จแล้วนั่นก็คือ
  ผู้ทำหน้าที่ facilitator หรือ ผู้ประสานงานส่วนตัว คอยให้แนะนำวิธีการใช้บทเรียน

  015

  วิธีการเขียนบันทึกหลังการสอน การฝึกจับประเด็น และอื่นๆอีกมากมาย ทีมงานทุกคนขอขอบคุณผู้
  เข้าร่วมอบรมเราจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้การทำงานรับใช้นี้ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงที่สุด

  016

  014

  เฉลยธรรมบัญญัติ 28 : 2

  “ พรทั้งหมดนี้จะมีมาถึงท่านและดำรงอยู่กับท่าน หากท่านเชื่อฟังพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ”

  ขอพระเจ้าอวยพระพร คุณครูรวีทุกท่าน
  ทีมงาน Superbook Thai

  ]]>
  http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7315 0
  ติดต่อเรา http://cbnthailand.com/?p=1668 http://cbnthailand.com/?p=1668#comments Fri, 21 Aug 2015 06:50:40 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=1668 ขอต้อนรับสู่ศูนย์อธิษฐานและให้กําลังใจของซีบีเอ็นสยาม

  หากท่านประสบปัญหา ต้องการใครสักคนรับฟัง และอธิษฐานเผื่อท่าน

  หากท่านต้องการกําลังใจและการช่วยเหลือ…

  เจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้คําปรึกษายินดีรับฟังและพร้อมเป็นกําลังใจให้ท่านเสมอ

  ท่านสามารถโทรมาพูดคุยหรือขอรับคําปรึกษาได้ที่เบอร์

  1800-532402

  093-2809081

  081-9602181

  เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เบอร์โทร 053-291623

  ในวันจันทร์-ศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.30-16.30 น.

  ที่อยู่: ตู้ปณ.25 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

  คำยืนยันเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

  คุณจะได้รับอีเมล์ตอบคำถามที่คุณส่งมา จะไม่มีการติดต่อคุณในทางอื่น
  ชื่อและเบอร์อีเมล์ของคุณจะไม่มีการส่งต่อให้บริษัทหรือองค์กรใดๆ

  [contact-form]

   

   

  ]]>
  http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=1668 0
  คำสัญญาของพระเจ้า ? http://cbnthailand.com/?p=1663 http://cbnthailand.com/?p=1663#comments Fri, 21 Aug 2015 06:47:29 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=1663

  แล้วฉันยังจะต้องชดใช้ผลของการกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือเคราะห์กรรมเวรกรรมหรือผลแห่งความบาปของฉันหรือไม่? ฉันยังจะมีโอกาสที่จะไปสวรรค์อยู่ไหม? ฉันยังจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้หรือไม่? พระเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อตัดสินคุณ พระองค์ไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อลงโทษคุณ

  แต่พระองค์ทรงอยู่ตรงนี้ รอว่าเมื่อไหร่ที่คุณจะยอมเปิดหัวใจของคุณให้กับพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้สวมกอดคุณด้วยความรักที่มากเกินความเข้าใจของพระองค์ เพื่อพระองค์จะเข้ามาในชีวิตของคุณ เพื่อช่วยคุณ เปลี่ยนแปลงและให้ชีวิตใหม่แก่คุณ เพื่อจะทรงยกโทษความผิดบาปของคุณเพื่อคุณไม่ต้องชดใช้เคราะห์กรรมเวรกรรม หรือผลแห่งความบาปนั้น เพราะพระเยซูคริสต์ทรงรับผลแห่งความบาปนั้น แทนคุณเรียบร้อยแล้วเพื่อคุณจะได้รับ ความรอด* จากผลแห่งความบาปและได้อยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์เมื่อคุณจากโลกนี้ไป หากคุณต้องการได้รับการเปลี่ยนแปลง และได้รับโอกาสอีกครั้ง เพียงแค่คุณตัดสินใจที่จะหันหลังจากความผิดพลาด จากความผิดบาปเหล่านั้นเพื่อจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า และเพียงคุณ … คือถ้าท่านยอมรับด้วยปากของท่านว่า “พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” และเชื่อในใจของท่านว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย ท่านก็จะได้รับความรอด

  “จงเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า แล้วท่าน…..จะได้รับความรอด”

  *ความรอด หมายถึง การรอดพ้นจากผลแห่งความบาป ซึ่งหมายถึงการต้องไปอยู่ในบึงไฟนรกหลังจากชีวิตบนโลกนี้หมดสิ้นลง

  ก่อนหน้า ถัดไป ]]>
  http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=1663 0
  พระเจ้าคือใคร ? http://cbnthailand.com/?p=1653 http://cbnthailand.com/?p=1653#comments Fri, 21 Aug 2015 06:40:56 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=1653 รู้ไหม ว่าแท้จริงพระเจ้าคือใคร?

  “ เราคือพระเจ้า ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เราคือผู้สร้างเจ้า
  เราคือความจริงและชีวิต เรารักเจ้าด้วยความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้น ”

  พระเจ้าทรงรักและห่วงใยคุณ พระองค์พร้อมจะรักคุณอย่างที่คุณเป็น พระองค์พร้อมจะยกโทษในความผิดมากมายที่คุณได้กระทำ รวมถึงความบาปของคุณและของทุกๆคน พระเจ้าทรงรักคุณมากเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจ และทรงได้พิสูจน์ถึงความรักนี้โดยการส่งพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ มาตายบนไม้กางเขน เพื่อรับโทษแห่งความบาปแทนคุณ แทนเราทุกคน แล้วพระเยซูคริสต์คือใคร? แล้วการสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์มีความหมายอย่างไร?

  พระเยซูตรัสตอบว่า “ เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา ”

  ก่อนหน้า ถัดไป ]]>
  http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=1653 0
  จดหมายแสดงความยินดี http://cbnthailand.com/?p=1648 http://cbnthailand.com/?p=1648#comments Fri, 21 Aug 2015 06:33:36 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=1648 เพื่อนที่รักในพระคริสต์

  ขอแสดงความยินดีกับคุณที่ได้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิต

  ในการต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

  ถือได้ว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณเช่นกัน

  เราอยากจะมีส่วนช่วยคุณในการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้า

  โดยการส่งเอกสารและสื่อต่างๆถึงคุณ และเพื่อจะช่วยคุณที่จะมีความเข้าใจ

  และรู้จักพระเจ้ามากขึ้น ขอบคุณที่รับชมรายการของเรา พระเจ้าทรงรักคุณและเราก็รักคุณเช่นกัน

  ]]> http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=1648 0 อธิษฐานตอนนี้ http://cbnthailand.com/?p=1640 http://cbnthailand.com/?p=1640#comments Fri, 21 Aug 2015 04:37:08 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=1640

  เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า จะเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างไร?

  แท้จริงแล้ว พระเจ้าทรงรู้จักคุณ ทรงรู้ว่าคุณเป็นใคร ทรงรู้ว่าคุณเผชิญอะไรมาบ้างในชีวิต แต่ไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นอย่างไร ก็ไม่ได้ทำให้พระเจ้ารักคุณน้อยลงเลยแม้แต่น้อย พระองค์ทรงรออยู่ตลอดเวลาว่า เมื่อใดที่คุณพร้อมจะเปิดใจของคุณออก ต้อนรับพระองค์เข้ามาในหัวใจของคุณ หากในเวลานี้คุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับพระเจ้า…..สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ ยอมรับว่าคุณเป็นคนบาปเช่นเดียวกับทุกๆคน การเป็นคนบาปหมายถึงเราไม่สมบูรณ์และทำสิ่งผิดพลาด เราเสื่อมจากมาตรฐานของพระเจ้า และความบาปนี่เองที่ทำให้เราห่างจากพระเจ้าและสมควรได้รับการพิพากษาจากพระองค์ แต่ที่สำคัญก็คือ พระเจ้าทรงรักเรา ด้วยความรักนี่เอง พระองค์จึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ มาตายเพื่อไถ่บาปของเรา พระองค์ทรงยอมรับการลงโทษบาปแทนเรา เพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับโทษบาปนั้น ไม่เพียงเท่านั้น พระเยซูคริสต์เจ้าทรง มีชัยชนะเหนือความตาย ทรงขึ้นในวันที่สามวันหลังจากสิ้นพระชนม์ และพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่จนถึงเวลานี้ การเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า คือทางเดียวที่เราจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าและเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ เราจึงอยากท้าชวนให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณ คุณสามารถทำได้โดยพูดคุยกับพระเจ้า หรือที่เราเรียกว่า “อธิษฐาน” เพียงคุณบอกกับพระเจ้าว่า คุณเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ลองอธิษฐานตามนี้นะคะ

  “ข้าแต่ องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์เสียใจในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดในชีวิต ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะหันหลังให้กับความบาป หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอบคุณพระองค์ที่ทรงตายเพื่อข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รับความรอดจากความบาป ขอได้โปรดเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ และเติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงสถิตย์อยู่กับข้าพระองค์ตลอดไป ขอบคุณ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน ”

  คุณได้อธิษฐานตามคำอธิษฐานข้างต้น เพื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์ เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตคุณหรือไม่?

  ใช่ ไม่ ]]>
  http://cbnthailand.com/?feed=rss2&p=1640 0