Home / รายการ (page 4)

รายการ

February, 2017

 • 3 February

  ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความบาปมาจากไหน EP.1

  Ware_Sin_Comeing

  พระเจ้าไม่ได้สร้างความบาป แต่เป็นเพราะว่ามนุษย์ใช้อิสรภาพในการเลือกที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่เชื่อฟังกฏเกณฑ์ของพระเจ้าต่างหาก จึงเกิดความบาปขึ้น และมนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อความบาปนั้น

 • 1 February

  คนมาจากลิงจริงหรือ? (5)

  nikon_01

  ดาร์วินท้าทายว่า ถ้าหากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเจริญขึ้นกว่าในสมัยของเขา ถ้าค้นพบหลักฐาน 2 อย่างนี้ว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูด ให้เลิกเชื่อทฤษฎีของเขาได้เลย หลักฐานนั้นคือ 1. สายพันธุ์ที่หายไป(Missing link) และ 2. ถ้าสิ่งมีชีวิตมาจากเซลล์เดียวกัน ดังนั้นจะสามารถสกัดเซลล์จากสัตว์และพืชมาผสมกับคนได้ แต่หลักฐานที่ดาร์วินต้องการไม่เป็นความจริง มีการถอดรหัสพันธุกรรมว่ามนุษย์ถูกสร้างมาอย่างมีความละเอียดมากกว่าสัตว์ทุกตัวในโลก เราถูกสร้างมาให้มีจิตวิญญาณเพื่อรับความรอดจากพระเจ้า

 • 1 February

  มนุษย์คือใคร? (4)

  untitled-21

  ปรากฏการณ์ 3 อย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรามีจิตวิญญาณ ประการที่ 2 คือ เมื่อสัตว์ไม่มีจิตวิญญาณ การแสดงออกภายนอกและภายในจึงเหมือนกัน ต่างจากมนุษย์ที่สามารถแสดงออกต่างจากความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้ และประการที่ 3 มนุษย์ต้องการความอิ่มใจ ในขณะที่สัตว์ต้องการเพียงความอิ่มกายเท่านั้น

 • 1 February

  มนุษย์คือใคร? (3)

  untitled-21

  ปรากฏการณ์ 3 อย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรามีจิตวิญญาณ ประการที่ 1 คือมนุษย์เราสามารถเอาชนะสัญชาตญาณได้ เพราะในตัวมนุษย์มีจิตวิญญาณที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ ซึ่งสัตว์ไม่มี

 • 1 February

  มนุษย์คือใคร? (2)

  untitled-19

  นักปรัชญากรีกโบราณกล่าวว่า สัตว์ไม่ใช่คน คนไม่ใช่สัตว์ และสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็คือมนุษย์มีจิตวิญญาณ พระเจ้าตั้งใจสร้างเราแต่ละคนให้เป็นคน เราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นพระเจ้า และไม่ใช่สัตว์ประเสริฐ

 • 1 February

  มนุษย์คือใคร? (1)

  untitled-20

  พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบอย่างของพระองค์ โดยสร้างในส่วนที่มองเห็นได้และส่วนที่มองไม่เห็น ส่วนที่มองเห็นได้คือร่างกาย พระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากผลคลีดิน แต่ส่วนที่ทำให้มนุษย์มีค่าคือส่วนที่มองไม่เห็น คือจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่า จนทำให้พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปเพื่อจิตวิญญาณดวงเดียวของเรา

 • 1 February

  ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ? (2)

  untitled-19

  เหตุผลที่ทำให้เราไม่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งประการที่ 4 คือ ธรรมชาติไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ 5). เพราะการเชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต้องใช้ความเชื่อมากกว่าการยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง 6). มนุษย์เราอยู่นอกเหนือกฏที่พระเจ้าสร้าง เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่สามารถเอาชนะกฏแห่งธรรมชาติได้

 • 1 February

  ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ? (1)

  untitled-21

  เหตุผลที่ทำให้เราไม่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งคือ 1). ขัดแย้งกับกฏข้อ 2 ของฟิสิกส์ที่บอกว่าการที่สิ่งต่างๆมารวมตัวกันได้นั้น ต้องมีผู้จับมารวมกัน แล้วเมื่อรวมกันแล้วพลังงานจะค่อยๆสลายไป 2). ความบังเอิญไม่สามารถสร้างสรรพสิ่งที่งดงามได้ 3). ขัดแย้งกับหลักตรรกศาสตร์ ที่สิ่งหนึ่งจะเป็นเหตุและผลในเวลาเดียวกันไม่ได้

December, 2016

 • 6 December

  If You Believe บุญยืน สุขเสน่ห์

  untitled-72

  คุณบุญยืน สุขเสน่ห์ ได้สละถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างถาวรที่สหรัฐอเมริกามาอยู่ประเทศไทยเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ด้วยความเชื่อที่ว่าพระเยซูคริสต์รักเขา และก็รักชนเผ่าตองเหลืองด้วย ความเชื่อนี้ทำให้เขาทิ้งความสุขส่วนตัว มาใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องตองเหลือง เขาได้ช่วยเหลือในการดูแลด้านสุขอนามัย การศึกษา อาชีพ และเรียกร้องให้ตองเหลืองมีสัญชาติไทย การเสียสละของเขาทำให้ผู้คนจดจำ และเห็นเป็นการกระทำอย่างชัดเจนที่ว่า “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

 • 6 December

  If You Believe ณัฐชยา ดวงทิพย์

  untitled-70

  คุณณัฐชยา มีอาชีพเป็นดีไซน์เนอร์ ที่ประสบความสำเร็จ แต่วันนึงหนทางเส้นนี้ได้ถึงทางตัน เมื่อเธอได้พบกับความรักของพระเจ้าเธอพบความจริงว่า พลังรักจากพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ จนเธอไม่มองดูตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไป เธอใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้สอนคนอื่นๆ ให้รู้จักกับพระเจ้าผู้เป็นดีไซน์เนอร์ผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริง

X